O PROJEKCIE

Projekt LINKAGE jest projektem naukowym finansowanym w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (program koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Projekt realizowany jest przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromso (partner norweski)...

więcej

Partnerami realizowanego projektu są Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromso (partner norweski)...

więcej

Celem nadrzędnym projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii. Poprzez wykorzytanie interdycyplinarnych podejśc badawczych, a przez to realizację celów naukowych, w ramach projektu LINKAGE zostaną wypracwane także praktyczne rozwiązania i wytyczne dotyczące zarządzania różnorodnością biologiczną. W projekcie stawiane są następujące cele...

więcej

Obszary badań („case studies”) wybrano pięć obszarów badawczych w Polsce oraz dwa w Norwegii. W ich obrębie prowadzone są badania z wykorzystaniem technik mapowania PP GIS.

więcej

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na konferencję

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „MAPOWANIE PARTYCYPACYJNE jako sposób na zbieranie nowych informacji od społeczeństwa i ulepszenie udziału społecznego w zarządzaniu obszarami chronionymi”. więcej

Nowe publikacje

Są już dostępne pierwsze publikacje opisujące wyniki badań prowadzonych w ramach projektu LINKAGE więcej

MAPOWANIE
PARTYCYPACYJNE

Partycypacyjne mapowanie przestrzeni to grupa metod i technik łączących kartografię (rozumianą jako przenoszenie na mapy informacji odnoszących się do przestrzeni) z metodami badań społecznych (wywiadami pogłębionymi, ankietami) lub technikami ułatwiającymi włączanie lokalnych interesariuszy w procesy decyzyjne (partycypacja społeczna). Metody partycypacyjnego mapowania przestrzeni coraz częściej wykorzystywane są zarówno do badania postaw i opinii lokalnej ludności, ...

więcej

USŁUGI EKOSYSTEMÓW
A OCHRONA PRZYRODY

Usługi ekosystemów to - mówiąc najprościej - korzyści, jakie gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarka uzyskują dzięki środowisku. Pojęcie to jest związane z kapitałem przyrodniczym. Usługi to strumień korzyści, podczas gdy kapitał przyrodniczy jest zasobem generującym ten strumień korzyści. Najpowszechniej wykorzystywaną klasyfikację usług ekosystemów zaproponowano w Milenijnej Ocenie Ekosystemów... więcej

WYNIKI PROJEKTU

Raporty stanowią streszczenie najważniejszych wyników badań... więcej

Zestawienie map wygenerowane w ramach projektu - dane przedstawione na mapach Google... więcej

Publikacje powstałe w ramach projektu... 

więcej

Konferencje w których uczestniczono w ramach projektu... 

więcej