IOP PAN
dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Koordynator projektu LINKAGE
Lider pakietów zadaniowych 3. (WP3) i 6. (WP6)
tel. 126645202
email:

UAM
dr hab. Piotr Matczak

Lider pakietu zadaniowego 1. (WP1)
tel. 618292263
email:  

Tromso University
dr Vera Hausner

Lider pakietu zadaniowego 2. (WP2)
email: 

IBZ PAN
dr Krzysztof Niedziałkowski

Lider pakietu zadaniowego 4. (WP4)
tel. 856827783
email: 

IOP PAN
dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska 

Lider pakietu zadaniowego 5. (WP5), członek zespołu badawczego projektu LINKAGE
tel. 126645198
email: 

IOP PAN
dr Agnieszka Olszańska
Członek zespołu badawczego projektu LINKAGE
tel. 123703551
email: