Podsumowanie wyników projektu

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy:

Pietrzyk_et_all_2016_Uslugi_ekosystemow.pdf

Instytucje zainteresowane otrzymaniem wersji książkowej publikacji, prosimy o kontakt mailowy: kontakty